El nostre projecte

Aquest projecte es basa en la idea de la importància de la paraula i del poder de l’art. Neix d’un desig de desconstrucció, il·lustració i transformació.

Desconstrucció per poder contraposar idees preconcebudes sobre quines són les actituds discriminatòries. Aquestes no sempre es manifesten com grans accions, sinó latents, de tant en tant com realitats ocultes, petits comentaris, de vegades sense mala intenció, de vegades amb una clara malícia. Segons Marc Jacquemain, sociòleg en la Universitat de Liège, el racisme ordinari està present des del moment que un veu a una altra persona com algú irrefutablement diferent, la discriminació ordinària funciona de la mateixa manera.

Il·lustració per donar múltiples exemples concrets i reals de discriminació ordinària. Per mostrar la seva diversitat, la seva banalitat, la seva possible perversitat i duració. A més, es diu que la paraula et fa lliure. En qualsevol moment, és possible compartir la teva història fent click aquí. En la llengua que vulgui.

Transformació, perquè les històries no només són recollides per motius il·lustratius. El Conservatori per a la Música i el Teatre de Liège les farà servir com a base, com a material, com a una font d’inspiració (no de forma literal i les històries no apareixeran paraula per paraula) per a la creació d’una o diverses obres artístiques itinerants.